معرفی مرکز

معرفی مرکز آموزش ­های آزاد و مهارتی

دانشگاه رازی در راستای قوانین و برنامه ­های کلان کشور به منظور توسعه آموزش­های مهارتی و اسناد بالادستی مربوطه و به منظور ارتقاء توانمندی­های مهارتی دانشجویان و هدفمندسازی دوره ­های آموزشی دانشگاه و هم چنین ارائه خدمات آموزشی تخصصی به صنایع و دستگاه­ های اجرایی و کیفیت بخشی به دوره­ های آموزشی مورد نیاز جامعه در رفع مسائل موجود و کمک به اشتغال زایی و کارآفرینی، اقدام به راه اندازی "مرکز آموزش های آزاد و مهارتی" در حوزه معاونت پژوهش و فناوری نموده است. علاوه بر این، این دانشگاه در نظر دارد به منظور جهت دهی به دوره­ های آموزشی تخصصی و آموزش ­های مهارتی، با همکاری کلیه سازمان­ها، دستگاه ­های اجرایی و صنایع استان اقدام به تدوین نیازهای آموزشی استان نماید.

شرح وظایف مرکز آموزش های آزاد و مهارتی شامل موارد ذیل می ­باشد:

1- هدفمندسازی دوره کارآموزی

    - اعلام نیازهای کارآموزی دانشگاه به صنایع و دستگاه­ های اجرایی

    - جذب سهمیه‌های کارآموزی از صنایع و اعلام آن­ها به دانشکده‌ها

    - تهیه بانک اطلاعاتی صنایع و محل­ های پذیرای کارآموز برای بهره­ برداری دانشجویان

    - راهنمایی و هدایت گروه ­های آموزشی در اجرای دوره ­های کارآموزی

    - نظارت و ارزیابی اثر بخشی دوره ­های کارآموزی

    - تلاش برای بهبود و ارتقاء کیفیت دوره‌های کارآموزی و برنامه ­ریزی دوره­ های کارآموزی هدفمند

    - برنامه ­ریزی و نظارت بر اجرای دوره­های آموزش مهارتی الزامی قبل از کارآموزی برای دانشجویان با همکاری معاونت آموزشی دانشگاه

2- برگزاری دوره­ های مهارت ­آموزی و ارائه مشاوره شغلی برای دانشجویان

    - برنامه­ ریزی جهت تعریف پایان ­نامه ­های دانشجویی در راستای نیازسنجی آموزشی

    - ارائه مشاوره شغلی به دانشجویان

    - برنامه­ ریزی و نظارت بر فعالیت­ های مهارت ­آموزی دانشجویان

    - نظارت بر کلیه قراردادهای آموزشی مربوط به مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی و قراردادهای مربوط به کارگاه­ های آموزشی با اداره فنی و حرفه­ ای استان

3- دوره ­های آموزشی مشترک با صنایع و سازمان­ ها

    - هماهنگی با سازمان­ ها و دستگاه­های اجرایی جهت برگزاری دوره­ های آموزشی مورد نیاز آن­ها توسط دانشگاه

    - برنامه­ ریزی و هدایت برگزاری دوره­های کاربینی برای دانشجویان با هماهنگی صنایع و سازمان­ های مربوطه

    - برنامه­ ریزی و هدایت برگزاری کارگاه­ های آموزشی در حوزه فناوری و ارتباط با جامعه برای اعضا هیات علمی و دانشجویان دانشگاه

4- کارگاه ­های مشترک با اداره فنی و حرفه ­ای

    - استفاده از ظرفیت کارگاه ­های مراکز فنی و حرفه ­ای استان در برگزاری کارگاه­ های منطبق با واحدهای درسی دانشگاهی رشته ­های مختلف دانشکده ­های فنی مهندسی، علوم و کشاورزی

 

مرکز آموزش های آزاد و مهارتی