مرکز هدایت شغلی و کاریابی تخصصی

یکی از نکات کلیدی در راستای افزایش اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی، شناسایی بازار کار مناسب، مشاوره و هدایت شغلی برای دستیابی به کار متناسب با توانمندی ها و علایق فارغ التحصیلان دانشگاهی می باشد. با توجه به رشد تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی، تخصصی تر شدن کار و حرکت به سمت کسب و کارها بر پایه فناوری های پیشرفته، ایجاد ساختارها و مراکز هدایت شغلی و کاریابی تخصصی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، امری ضروری است؛ لذا در این راستا مرکز هدایت شغلی و کاریابی تخصصی دانشگاه رازی کرمانشاه  فعالیت های خود را با تمرکز بر ارائه خدمات به دانشجویان و فارغ التحصیلان در راستای بهبود ارتباط صنعت و دانشگاه و آماده سازی افراد برای ورود به بازار کار از تابستان ۱۳۹۸ آغاز نموده است. از مهم ترین برنامه های این مرکز می توان به برگزاری دوره های توانمندسازی، مهارت آموزی و کارآفرینی برای گروه های مختلف و ارائه خدمات جامع کاریابی و در نهایت معرفی افراد توانمند به سازمان ها و واحدهای صنعتی اشاره کرد.

شرح وظایف مرکز هدایت شغلی و کاریابی تخصصی

  • ارائه خدمات تخصصی مشاوره شغلی و بازار کار به دانشجویان و دانش آموختگان جهت یافتن فرصت های شغلی بهتر
  • معرفی جویندگان کار فاقد مهارت به مراکز مهارت آموزی دانشگاهی
  • امور مربوط به بیمه بیکاری
  • امور مربوط به لغو تعهد خدمت دانش آموختگان (آزادسازی مدرک تحصیلی)
  • ساماندهی دوره های کارآموزی و کارورزی دانشجویان
  • ارائه خدمات جامع کاریابی(جایابی)
  • سامان دهی کار پاره وقت/تمام وقت تخصصی
  • برگزاری سمینارهای عمومی کاریابی و استخدام با حضور کارآفرینان و صنعتگران برتر جهت ارائه راهکارهای ورود به بازار کار به دانشجویان و دانش آموختگان
  • برگزاری نمایشگاه کار
  • برگزاری مسابقات طرح و ایده