مشاوره شغلی

حوزه های اصلی مشاوره:

 • خودشناسی و مشاوره فکری
 •  ایده پردازی و مشاوره شغلی
 • کارآفرینی و مشاوره کسب وکار

روش های انجام مشاوره:

مشاوره حضوری

 

 مشاوره مجازی

مشاوره تلفنی

 

طیف های مشاوره گیرنده:

 • مشاوره فردی
 • دانشجویان و فارغ التحصیلان:
 • انگیزشی
 • انجام آزمون ها و تحلیل های روانشناسی و شخصیت شناسی
 • شناسایی توانمندی ها و ضعف های فردی
 • مشاوره روانشناسی سازمانی برای تعامل بهتر با محیط کاری
 •  تحلیل بازار کار و نیازهای آن
 • تحلیل رشته های تحصیلی نوظهور در ایجاد شغل
 •  آشنا ساختن به تمام جنبه‌های شغل خود؛
 •  از جمله در زمینه‌های کارآفرینی، راه‌های افزایش درآمد و ارتقای شغلی.
 • ایجاد کسب وکار

 ویژه صاحبان کسب وکار:

انجام آزمون ها و تحلیل های روانشناسی و شخصیت شناسی

 • تحلیل بازار کار و نیازهای آن
 • تحلیل رشته های تحصیلی نوظهور در ایجاد شغلی
 • عارضه یابی
 • امکان سنجی

مشاوره گروهی

 • مشاوره گروهی:
 • انجام آزمون ها و تحلیل های روانشناسی و شخصیت شناسی
 • ایده پردازی
 • تیم سازی

مشاوره رویداد محور

 • رویداد

رویداد ایده پردازی

 • رویداد تیم سازی
 • رویداد حل مسئله با موضوع مشخص
 • رویداد استارتاپ

مشاورین:

 • مشاورین فنی
 • مشاورین تخصصی
 • مشاورین کسب وکار

 

رزرو زمان مشاوره

09933786202

083-34274616