کمیته های فنی متناظر استاندارد

کمیته های فنی متناظر استاندارد آنالیز گازها (ISIRI/TC۱۵۸) و فنرها (ISIRI/TC۲۲۷) پس از ارائه پیشنهاد از طرف دانشگاه به سازمان ملی استاندارد و تصویب آن، در دانشگاه مستقر گردیده و فعالیت این کمیته ها در راستای استانداردسازی در حوزه های تخصصی مربوطه از طریق دبیرخانه دانشگاه و با همکاری اداره کل استاندارد استان در حال انجام است

جهت تکمیل فعالیت این کمیته ها نیاز به مشارکت کلیه صاحب نظران دانشگاهی و صنعتی می باشد. لذا در صورت تمایل به همکاری، جهت عضویت درخواست می گردد ضمن بررسی مطالب فرم مربوطه را تکمیل نموده و به آدرس ایمیل isiri.tc.۲۲۷@gmail.com (کمیته فنرها) و analgastc۱۵۸@gmail.com (آنالیز گازهاارسال فرمایند.

آنالیز گاز ها: دامنه کاربرد کمیته فنی 

استانداردسازی در زمینه ی آنالیز گازها شامل

·         واژه شناسی،

·         تهیه ی مخلوط های گازی،

·         نمونه برداری،

·         خطوط انتقال و

·         روش های تجزیه ای شامل ارزیابی خصوصیات آنالایزرها می باشد.

دامنه کاربرد کمیته فنی فنرها:

استانداردسازی در زمینه‌ی فنرهای فلزی شامل:

·         تلورانس‌های انحصاری محصول،

·         اصطلاحات،

·         روش‌های آزمون،

·         فناوری فرایند برای فنرها

·         عملیات حرارتی

·         عملیات سطحی

·         ساچمه زنی و ...است.

نقش و وظایف اعضاء:

·         پس از ایجاد کمیته فنی متناظر متشکل از گروه‌های ذینفع و ذی‌ربط، اعضا کمیته با مشارکت و اعلام نظر بر روی مدارک و پیش‌نویس استانداردهای بین‌المللی، نقش مهمی در مشارکت بین‌المللی با حفظ منافع ملی دارند.

 

وظایف اعضا و مشارکت‌کنندگان در کمیته‌های فنی/فرعی و گروه‌های کاری زیرمجموعه آن‌ها

 پس از ایجاد کمیته فنی متشکل از گروه‌های ذینفع، اعضای کمیته با مشارکت و اعلام نظر روی مدارک و پیش‌نویس استانداردهای بین‌المللی نقش مهمی در مشارکت بین‌المللی با حفظ منافع ملی دارند. به همین منظور دبیر کمیته فنی پس از تأیید عضویت متقاضیان، مدارک و پیش‌نویس استانداردهای بین‌المللی را برای آن‌ها ارسال می‌نماید و اعضا بر اساس منافع ملی و شرایط فنی نسبت به پاسخ‌دهی به این مدارک اقدام می‌نمایند. اعضا و مشارکت‌کنندگان در کمیته‌های فنی/فرعی و گروه‌های کاری زیرمجموعه آن‌ها به‌عنوان صاحب‌نظر و کارشناس ملی در این کمیته‌ها و گروه‌ها فعالیت تخصصی دارند و نبایستی صرفاً به‌عنوان نماینده سازمان متبوعه خود فعالیت نموده و تنها حافظ منافع سازمان خود باشند. وظایف اعضا و مشارکت‌کنندگان در کمیته‌های فنی/فرعی و گروه‌های کاری زیرمجموعه آن‌ها به شرح زیر است:

·         دریافت مستمر اطلاعات و مدارک مرتبط با کمیته فنی/فرعی یا گروه کاری مربوطه ازجمله پیش‌نویس استانداردهای بین‌المللی ISO در مراحل مختلف تدوین آن‌ها و سایر مدارک فنی مربوطه ISO و نیز نامه‌های الکترونیکی ارسالی از سازمان ISO درزمینهٔ فعالیت این کمیته فنی/فرعی یا گروه کاری از دبیر کمیته فنی/فرعی متبوعه یا مسئول گروه کاری مربوطه (برحسب مورد) و مطالعه و بررسی دقیق آن‌ها و اعلام نظرات کارشناسی و آرای تخصصی خود در محدوده‌های زمانی تعیین‌شده به آن‌ها

·         بهره‌گیری کامل از ابزار فنّاوری اطلاعات و ارتباطات در فعالیت‌های خود در کمیته فنی/فرعی یا گروه کاری مربوطه

·         مشارکت فعال و مستمر در کار کمیته فنی/فرعی یا گروه کاری مربوطه به‌صورت حضوری یا الکترونیکی

·         کمک به مسئولان کمیته فنی/فرعی یا گروه کاری مربوطه به‌منظور فراهم کردن امکان برگزاری مناسب جلسات آن‌ها

·         کمک به مسئولان کمیته فنی/فرعی یا گروه کاری مربوطه به‌منظور فراهم کردن امکان حصول اجماع در رابطه با موضوعات در دست بررسی و اخذ تصمیمات مقتضی

آگاهی از نظرات سایر اعضا و مشارکت‌کنندگان در کمیته فنی/فرعی یا گروه کاری مربوطه و کمک به مسئولان آن‌ها در رابطه با جمع‌بندی صحیح و کافی تمامی نظرات اعلام‌شده و اطلاع از نتایج جمع‌بندی شده