هدفمندسازی دوره های کارآموزی

هدفمندسازی دوره­ های کارآموزی

اهم وظایف این بخش به شرح زیر می­باشد.

- اصلاح و به روز رسانی فرآیند دوره ­های کارآموزی دانشجویان کارشناسی با تاکید بر هدفمندسازی دوره ­ها

- تهیه بانک اطلاعاتی کارآموزی از دوره­ های برگزار شده و تحلیل آن جهت استفاده و جهت دهی به دوره ­های بعدی

- جذب ظرفیت کارآموزی از صنایع، دستگاه ­ها و اداره آموزش فنی و حرفه­ ای استان بر اساس اعلام نیاز گروه ­های آموزشی

- نظارت بر اجرا و خاتمه دوره ­های کارآموزی با تاکید بر نقش اساتید راهنمای کارآموزی

- برگزاری دوره­ های مهارت آموزی به صورت پیش ­نیاز درس کارآموزی

تعریف و اجرای درس مهارتی

با همکاری معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، درس مهارتی ویژه دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی جهت ارائه در نیمسال دوم 98-97 تعریف گردیده است. هدف کلی، اجرای پایلوت این درس در یک دانشکده و تعمیم آن به کلیه دانشکده­ ها می ­باشد. کلیات این درس به شرح ذیل تعریف گردیده است:

- تعریف به صورت پیش نیاز و بخشی از درس کارآموزی که در تابستان برگزار می­ گردد

- اختصاص یک نیمروز در برنامه ریزی هفتگی دانشجویان به آموزش ­های مهارتی

- تعریف این درس در 12 جلسه 4 ساعته شامل سه بخش تئوری، بازدید و کاربینی

- تدوین سرفصل ­های درس توسط اعضای هیات علمی گروه ­های آموزشی و ارائه و نظارت توسط اساتید درس

- هماهنگی اجرای بازدید با مراکز صنعتی و اجرای کاربینی با اداره کل فنی و حرفه ای استان

برگزاری دوره ­های مهارت آموزی قبل از کارآموزی توسط اعضای هیات علمی و مهندسین مدعو از صنعت در دانشکده فنی و مهندسی مطابق با جدول زیر:

بانک دوره های 98

بانک دوره های 99