نیازسنجی آموزشی

به منظور کارایی و اثربخشی، همه برنامه های آموزشی باید با نیازسنجی آموزشی آغاز شوند. به طور کلی نیاز به عنوان شکاف بین آنچه که در حال حاضر وجود دارد و آنچه که در آینده مورد نیاز است، توصیف می شود. این شکاف­ها می تواند شامل تفاوت­ هایی بین، عملکرد شغلی فعلی و مطلوب و یا شایستگی ها و مهارت­ های موجود و مطلوب باشد.
اهداف آموزشی را از طریق پاسخگویی به دو سؤال خیلی اساسی شناسایی کند: چه کسی به آموزش نیاز دارد؟ چه آموزشی مورد نیاز است؟
ضمن آنکه مرکز TMC فرآیند مداومی به منظور انتخاب دوره ­های کاربردی مورد نیاز بازار دنبال می کند و با ارائه گزارش ه شورا، موارد را جهت اجرا به تصویب می رساند.
در دو حوزه منتظر پیشنهادات شما هستیم:
پایان نامه و رساله: در خلال این موضوع از تعریف پروژه های کارشناسی ارشد و دکتری با موضوعات نیازسنجی آموزش های فنی و حرفه ای، حمایت خواهد کرد.
پیشنهاد برگزاری دوره:  این مرکز امادگی برگزاری هر دوره آموزشی با ارائه مدرک معتبر  فنی و حرفه ای را دارد.

                                                                 

 منتظر پیشنهادات شما هستیم

rel.rtms@razi.ac.ir

083-34274616