شرح وظایف دفتر آموزش های آزاد و مهارتی

 

1-  هماهنگی با واحدهای آموزش شرکت­ ها و سازمان های خارج از دانشگاه جهت معرفی اعضای هیات علمی دانشگاه به عنوان مدرس

2- تشکیل دوره های آموزشی برای سازمان های فاقد امکانات آموزشی در دانشگاه

۳- برگزاری دوره های آموزشی برای متخصصین شرکت ها و سازمان های خارج دانشگاه در محل دانشگاه

۴- برگزاری دوره های مهارتی برای دانشجویان و دانش آموختگان در مرکز TMC مطابق با سرفصل اداره فنی حرفه ای

5- ارائه خدمات مشاوره شغلی به دانشجویان و دانش آموختگان

6- حمایت از پایان­ نامه­ های تعریف شده در راستای نیازسنجی آموزشی و شغلی استان

7- صدور گواهی برای مدرسین و شرکت کننده در دوره ­های آموزشی

8- هدفمندسازی دوره ­های کارآموزی، جایابی و معرفی دانشجویان به این دوره­ ها

9- پیمایش وضعیت اشتغال دانش ­آموختگان

10- هماهنگی با اداره فنی حرفه­ ای برای برگزاری کارگاه­ های منطبق بر واحدهای درسی دانشگاه

 

شرح وظایف