سامانه آموزش مجازی سازمان ملی استاندارد ایران

 
 

این سامانه جهت برگزاری دوره های آموزشی موردنیاز کارشناسان استاندارد بصورت مجازی فعال می باشد که افراد می توانند با عضویت در سامانه مربوط به آدرس www.st.irlms.ir گذراندن دوره های مجازی و قبولی در آزمون، گواهی دریافت نمایند.