زمینه های فعالیت مرکز

 •  
 • ارائه مشاوره تخصصی به صاحبان ایده های نوآورانه از جمله تهیه و اجرای: طرح توجیهی فنی و اقتصادی (امکان سنجی FS)؛ طرح کسب و کار BP ؛ مدل کسب و کار BM
 • هدایت صاحبان سرمایه و ایده در چارچوب طرح ­های نوآورانه و بازارپذیر کسب و کار
 • ارائه مشاوره­ های تخصصی به کارآفرینان با رویکرد افزایش توان رقابت پذیری در بازارهای هدف
 • ارائه مشاوره به متقاضیان در خصوص مباحث قانونی و حقوقی و ارائه راهکارهای تامین مالی طرح ­های نوآورانه
 • ارزیابی همه ­جانبه (فنی- اقتصادی) طرح­های نوآورانه، شاخص­ های سودآوری و تبیین فرایندها
 • ارایه مشاوره به منظور جذب فناوری­های نوین، به کارگیری تکنولوژی ­های مدرن و افزایش دانش فنی بنگاه‌های اقتصادی
 • ارائه خدمات مشاوره­ ی آموزشی، برنامه ­ریزی و مدیریتی
 • برگزاری رویدادهای ترویجی کارآفرینی از جمله اردوها، تورهای کارآفرینی، باشگاه کارآفرینی و نظایر آن
 • منتورینگ کسب وکار
 • تحلیل محیط کسب وکار
 • تشخیص فرصت های کارآفرینی 
Responsive Image