دوره های آماده برگزاری

 

ردیف

عنوان دوره

بر اساس استاندارد

فنی وحرفه ای

ساعت دوره

هزینه قابل دریافت(ریال)

ظرفیت

ثبت نامی

30/9/99

هزینه اصلی

استاندارد

با تخفیف مرکز TMC

حضوری

مجازی

آزاد

دانشجو

1

کاربر ICDL

130

65

10.530.000

5.000.000

3.500.000

تکمیل

2

برنامه نویسی پایتون

80

40

7.200.000

7.000.000

4.900.000

تکمیل

3

نصب و تنظیم سیستم عامل شبکه لینوکس

64

32

5.760.000

5.000.000

3.500.000

 

4

طراحی امنیت شبکه

64

32

 

5.000.000

3.500.000

 

5

کاربر گرافیک یا فتوشاپ

420

210

24.000.000

8.000.000

5.600.000

 

6

تکنسین عمومی شبکه های کامپیوتری

240

120

36.000.000

10.000.000

7.000.000

 

7

تکنسین عمومی امنیت شبکه

240

120

20.400.000

5.000.000

3.500.000

 

8

برقرای ارتباط با گردشگران به زبان انگلیسی (مقدماتی)

96

48

5.740.416

5.000.000

3.500.000

 

9

عکاسی تورهای گردشگری

46

23

2.750.616

2.500.000

1.750.000

 

10

کارآفرینی KAB

50

25

4.000.000

3.500.000

2.450.000

1

11

توسعه کسب وکار  نوآورانه

56

28

4.000.000

3.500.000

2.450.000

 

12

متصدی بازاریابی

256

125

15.360.000

10.000.000

7.000.000

 

13

متصدی فروش

250

125

15.000.000

10.000.000

7.000.000