دفتر تدوین استاندارد

دانشگاه با توجه به ظرفیت های بالقوه علمی و پژوهشی می تواند در تدوین، آموزش، ترویج و نظارت بر اجرای استاندارد به صورت همکاری با سازمان ملی استاندارد مشارکت نماید. از این رو، انعقاد تفاهم نامه همکاری مابین دانشگاه رازی و اداره کل استاندارد استان کرمانشاه در راستای ترغیب اعضای محترم هیات علمی و فارغ التحصیلان گرامی دانشگاه به امر استانداردسازی ملی و بین المللی صورت گرفته و "دفتر تدوین استاندارد" با همین هدف در دانشگاه رازی و در حوزه معاونت پژوهش و فناوری تاسیس شده است.

اهم زمینه های همکاری بر اساس تفاهم نامه منعقده به شرح زیر می باشند:

- مشارکت در تدوین پیش نویس استانداردهای ملی و بین المللی

- مشارکت در تشکیل و پیشرفت شورای استاندارد در استان

- مشارکت در تدوین استانداردهای کالا و خدمات دانش بنیان بر اساس تولیدات استان

- زمینه سازی اخذ پروانه تدوین استاندارد برای اساتید دانشگاه و مشارکت آنها در این امر

- جهت بخشی به پایان نامه های تحصیلات تکمیلی و پروژه های پژوهشی در دانشگاه در راستای تدوین استاندارد و حمایت از آنها

- همکاری در ایجاد و بهره مندی از آزمایشگاه های مرجع در دانشگاه

- ترویج و توسعه فرهنگ استاندارد در استان

- برگزاری همایش ها، دوره ها و سمینارهای آموزشی مشترک

- همکاری در زمینه تالیف، ترجمه اسناد، کتب و مدارک علمی-آموزشی

- انجام پروژه های پژوهشی-کاربردی مشترک و استفاده از ظرفیت های آزمایشگاهی متقابل به منظور توسعه علم و فناوری