خدمات مرکز

 • نیازسنجی آموزشی

  به منظور کارایی و اثربخشی، همه برنامه های آموزشی باید با نیازسنجی آموزشی آغاز شوند. به طور کلی نیاز به عنوان شکاف بین آنچه که در حال حاضر وجود دارد و آنچه که در آینده مورد نیاز است، توصیف می شود. این شکاف­ها می تواند شامل تفاوت­ هایی بین، عملکرد شغلی فعلی و مطلوب و یا شایستگی ها و مهارت­ های موجود و مطلوب باشد.
  اهداف آموزشی را از طریق پاسخگویی به دو سؤال خیلی اساسی شناسایی کند: چه کسی به آموزش نیاز دارد؟ چه آموزشی مورد نیاز است؟
  ضمن آنکه مرکز TMC فرآیند مداومی به منظور انتخاب دوره ­های کاربردی مورد نیاز بازار دنبال می کند و با ارائه گزارش ه شورا، موارد را جهت اجرا به تصویب می رساند.
  در دو حوزه منتظر پیشنهادات شما هستیم:
  پایان نامه و رساله: در خلال این موضوع از تعریف پروژه های کارشناسی ارشد و دکتری با موضوعات نیازسنجی آموزش های فنی و حرفه ای، حمایت خواهد کرد.
  پیشنهاد برگزاری دوره:  این مرکز امادگی برگزاری هر دوره آموزشی با ارائه مدرک معتبر  فنی و حرفه ای را دارد.

                                                                   

  منتظر پیشنهادات شما هستیم
  rel.rtms@razi.ac.ir
  ۰۸۳-۳۴۲۷۴۶۱۶

 • مشاوره شغلی

  حوزه های اصلی مشاوره:

  • خودشناسی و مشاوره فکری
  •  ایده پردازی و مشاوره شغلی
  • کارآفرینی و مشاوره کسب وکار

  روش های انجام مشاوره:

  مشاوره حضوری:

   

   مشاوره مجازی:

  مشاوره تلفنی:

   

  طیف های مشاوره گیرنده:

  • مشاوره فردی
  • دانشجویان و فارغ التحصیلان:
  • انگیزشی
  • انجام آزمون ها و تحلیل های روانشناسی و شخصیت شناسی
  • شناسایی توانمندی ها و ضعف های فردی
  • مشاوره روانشناسی سازمانی برای تعامل بهتر با محیط کاری
  •  تحلیل بازار کار و نیازهای آن
  • تحلیل رشته های تحصیلی نوظهور در ایجاد شغل
  •  آشنا ساختن به تمام جنبه‌های شغل خود؛
  •  از جمله در زمینه‌های کارآفرینی، راه‌های افزایش درآمد و ارتقای شغلی.
  • ایجاد کسب وکار
   

   ویژه صاحبان کسب وکار:

  انجام آزمون ها و تحلیل های روانشناسی و شخصیت شناسی

  • تحلیل بازار کار و نیازهای آن
  • تحلیل رشته های تحصیلی نوظهور در ایجاد شغلی
  • عارضه یابی
  • امکان سنجی
   

  مشاوره گروهی

  • مشاوره گروهی:
  • انجام آزمون ها و تحلیل های روانشناسی و شخصیت شناسی
  • ایده پردازی
  • تیم سازی
   

  مشاوره رویداد محور

  • رویداد

  رویداد ایده پردازی

  • رویداد تیم سازی
  • رویداد حل مسئله با موضوع مشخص
  • رویداد استارتاپ
   

  مشاورین:

  • مشاورین فنی
  • مشاورین تخصصی
  • مشاورین کسب وکار

   

  رزرو زمان مشاوره
  ۰۹۹۳۳۷۸۶۲۰۲
  ۰۸۳-۳۴۲۷۴۶۱۶

 • مهارت آموزی