لیست تفاهم نامه ها

لیست تفاهم نامه ها با موسسات و دستگاه های اجرایی

ردیف

نام طرف مقابل تفاهم نامه مشترک

تاریخ انعقاد تفاهم نامه مدت تفاهم نامه
1 شرکت پالایش گاز ایلام 95/12/18 4سال
2 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه 96/9/26

3سال

3 پژوهشگاه قوه قضاییه 1399/2/16 3سال
4 شرکت کیمیای غرب 93/10/21 20سال
5 سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری 96/10/25 5سال
6 اداره کل ارتباطات و فناوری استان کرمانشاه 98/3/22 3سال
7 تفاهم نامه پارک علم و فناوری کرمانشاه 98/6/30  
8 تفاهم نامه دانشگاه رازی با اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه 98/10/4 2سال
9 تفاهم نامه دانشگاه رازی با اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه 98/10/4 2سال
10 تفاهم نامه دانشگاه رازی با اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه 98/11/6 3سال
11 تفاهم نامه دانشگاه رازی با مجموعه سفیران 98/10/4 3سال
12 تفاهم نامه با دانشکده هنر و معماری دانشگاه کردستان 00/02/20 5 سال
13 تفاهم نامه با شرکت ملی پخش و فراورده های نفتی ایران 00/06/10 3 سال