اولویت های تحقیقاتی

اولویت تحقیقاتی

لینک های مفید

راه ارتباطی

کد رهگیری

شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی

https://sib.nri.ac.ir/Priority

rahbari.tolid@tpph.ir

۲۷۲۹۰۰۰

نیازهای فناورانه بنیاد مستضعفان

http://fanavar.daneshmandins.ir/

 

۲۷۴۸۶۲۸

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه 

https://kermanshah.mcls.gov.ir/

 

۲۷۹۰۲۷۱

شهرداری اصفهان

فایل ۱

فایل ۲

فایل ۳

http://www.isfahanold.ir/

 

۲۷۹۵۱۸۳ 

۲۸۱۰۰۸۱

۲۸۱۱۵۹۳

موسسه تحقیقات آب

https://www.wri.ac.ir/

۰۲۱۷۷۰۰۰۹۱۵

 

اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کشاورزی استان کرمانشاه

http://edu.krccima.ir/

۰۸۳۳۸۲۲۸۱۳۱

۲۷۹۴۰۹۲

 ستاد علوم شناختی

https://cogc.ir/

 

۲۸۰۹۶۱۷

 سازمان غذا و دارو

http://research.halal.ac.ir/

۰۲۱۸۸۹۰۹۰۳۳

۲۸۰۹۶۱۵

شرکت شهرک های صنعتی کرمانشاه

https://kermanshah.isipo.ir/

 

۲۸۱۰۸۲۸

 

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

https://ssrc.ac.ir/fa

 

۲۸۱۳۱۲۱

 فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه

 

۰۸۳۳۴۲۲۹۳۶۱

۲۸۱۳۸۱۶

پژوهشگاه قوه قضاییه

 

https://jri.ac.ir/

۰۲۱۲۲۰۷۵۴۸۶

۲۸۱۳۹۸۱

شهرداری اصفهان

https://my.isfahan.ir/ ۲۸۲۲۲۳۲

شرکت پالایش گاز ایلام

فرم پروپوزال

 ۰۸۴۳۲۹۱۲۰۹۵ 

فایل ۱

   

فراخوان

https://aro.gov.ir/ ۲۸۲۷۲۴۰

فراخوان

فایل پیوست

  ۲۶۵۷۳