ارتباط با ما

مرکز کار آفرینی ،پژوهش های کاربردی و ارتباط با جامعه

آدرس : کرمانشاه ، باغ ابریشم ،دانشگاه رازی ،ساختمان کتابخانه مرکزی

تلفن :۳۴۲۷۷۶۰۷

 

 

 

سید وهاب الدین مکی

مدیر مرکز کارآفرینی، پژوهش های کاربردی وارتباط با جامعه

 

 

جواد رستمی

سرپرست گروه آموزش های آزاد و مهارتی

 

مهدی طلایی

مدیر مرکز استارتاپ استان کرمانشاه

مدیر مرکز مهارت آموزی و مشاوره شغلی (TMC)دانشگاه رازی

فرشاد حمزه ای

کارشناس مرکز کارآفرینی، پژوهش های کاربردی وارتباط با جامعه

 

غلامرضا عسجدی

مسئول دفتر مرکز مهارت اموزی ومشاوره شغلی

کارشناس مرکز کارآفرینی، پژوهش های کاربردی وارتباط با جامعه

خلیل حسینی

مسؤل دفتر مرکز کارآفرینی، پژوهش های کاربردی و ارتباط با جامعه